BLOG

 
 
Děti a zrcadla

Milí rodiče, Věděli jste, že první osobou, kterou dítě v zrcadle pozná, je jeho máma? Je to fascinující, jak se naše nejmenší učí vnímat svůj odraz a postupně objevovat svět kolem sebe.🌎 Kolem 16-24 měsíců prochází dítě obdobím ambivalence, kdy je fascinováno, ale i znepokojeno tím, že jeho odraz v zrcadle kopíruje jeho pohyby.👶 Tento "zrcadlový neklid" je předzvěstí sebepoznání, které přijde později. Zrcadlo pomáhá dítěti uvědomit si svou jedinečnost na fyzické úrovni, objevovat vlastní gesta, reakce a emoce. Proto si užívá mávání rukou nebo gestikulaci před zrcadlem.😛 Zrcadla jsou fascinujícím prvkem v životě dětí, který odráží jejich vývoj a vnímání světa kolem nich. Od prvních interakcí s vlastním odrazem až po komplexní porozumění své vlastní identity a sociálního kontextu, zrcadla hrají klíčovou roli ve vývoji dětí. Interakce malých dětí se zrcadly představuje fascinující aspekt v jejich vývoji a pochopení sebe sama i světa kolem nich. Od prvních setkání s vlastním odrazem až po porozumění složitějším konceptům jako je identita a sociální interakce, zrcadla mají významný vliv na rozvoj malých dětí. První setkání dítěte se zrcadlem je často zážitkem plným zvědavosti a záhad. Nejprve si mohou uvědomit pouze pohyby a reakce, které vyvolává jejich obraz, aniž by pochopili, že to jste oni sami. Tento počáteční kontakt je prvním krokem v procesu rozpoznávání vlastní identity a uvědomění si rozdílů mezi tím, co vidí v zrcadle, a tím, jak se cítí a vnímá sami sebe. Postupem času se děti začínají identifikovat se svým odrazem a začínají si uvědomovat, že jsou to ony samy. Tento proces je důležitým milníkem ve vývoji sebeuvědomění a sebeidentifikace. Děti začínají objevovat svou fyzickou podobu, experimentují s výrazy obličeje a zkoumají své tělo. Zrcadla také hrají klíčovou roli ve společenském učení dětí. Prostřednictvím interakce s odrazy se učí sociálním normám a očekávanému chování. Napodobováním pohybů a výrazů, které vidí v zrcadle, děti zkoumají různé sociální role a učí se komunikovat s ostatními. Zrcadla jsou tak nejen prostředkem k fyzické reflexi, ale také nástrojem pro zkoumání identity a sociálního kontextu. Jejich vliv na dětský vývoj je mnohostranný a vytváření pozitivního prostředí kolem jejich interakcí může posílit sebevědomí a podporovat zdravý vývoj dětí. Děti a zrcadla: cesta k poznání Začátky zážitku: První setkání se zrcadlem může být pro malé děti záhadné a zároveň vzrušující. Na začátku mohou reagovat na pohyby a zvuky, které vytváří jejich odraz, aniž by si uvědomovaly, že to jsou ony samy. Toto období je charakterizováno zvědavostí a experimentováním s novým objektem. Rozpoznání sebe sama: Postupně se děti začínají identifikovat se svým odrazem a uvědomují si, že to, co vidí ve zrcadle, je jejich vlastní obraz. Tento proces rozpoznání sebe sama je důležitým milníkem ve vývoji self-awareness a sebeidentifikace. Experimentování s pohyby a výrazy: Děti začínají zkoumat různé pohyby a výrazy obličeje v zrcadle. Tento proces jim pomáhá lépe porozumět kontrole svého těla a komunikaci nonverbálně. Sociální učení: Zrcadla hrají také klíčovou roli ve společenském učení dětí. Napodobováním pohybů a výrazů, které vidí v zrcadle, se učí sociálním normám a způsobům interakce s ostatními. Uvědomění si rozdílů: Kromě fyzické podoby děti začínají také rozumět rozdílům mezi tím, co vidí v zrcadle, a tím, jak se cítí a vnímají sami sebe. Toto uvědomění si rozdílů je klíčové pro rozvoj jejich self-concept. Podpora zdravého sebevědomí: Zrcadla mohou také vyvolávat nejistotu a poruchy sebevědomí, zejména u starších dětí a dospívajících. Proto je důležité vytvářet prostředí, které podporuje pozitivní vnímání vlastního těla a sebeúctu. Zrcadla představují nejen reflexivní povrch, ale také nástroj pro zkoumání identity a sociálního kontextu. Jejich interakce s malými dětmi může podporovat jejich celkový vývoj a učení sebe sama. A proč nezkusit malou (dětskou) hru před zrcadlem? 🎲 Posaďte se s dítětem před zrcadlo a udělejte mu malý puntík na tvář. 👧 Kolem 12 měsíců si dítě všimne puntíku, ale nereaguje výrazně. Ve 15 měsících může dítě být zvědavější a snažit se puntík setřít. Mezi 15 a 17 měsíci se některé děti pokoušejí dotknout se a setřít puntík ze svého obličeje, ale většina dětí plně pochopí, že odraz v zrcadle je jejich vlastní, mezi 18 až 24 měsíci. A jak je na tom to Vaše? 🧩 Případně zkuste jednu z dalších her: Hra na napodobování: Děti se postaví před zrcadlo a zkoušejí napodobovat různé výrazy obličeje, gesta a pohyby, které vidí. Můžete jim dát jednoduché pokyny jako "udělejte smutný obličej", "zatleskejte" nebo "udělejte veselou tvář". Hledání odrazu: Schovávejte drobné předměty po místnosti a nechte děti je najít pomocí odrazu ve zrcadle. Tato hra posiluje pozornost a pozorovací schopnosti dětí. Tvůrčí malování: Dejte dětem papír a barvy a nechte je malovat obrázky svých odrazů ve zrcadle. Tato aktivita podporuje rozvoj jemné motoriky a kreativity. Pohybové hry: Vytvořte pohybovou dráhu s různými úkoly (skákání, plazení, tanec atd.) a umístěte zrcadla na různých místech. Děti budou muset sledovat svůj odraz a provádět úkoly podle toho. Příběhové role: Pomocí kostýmů a rekvizit nechte děti hrát příběhy nebo scénky, přičemž budou sledovat svůj odraz v zrcadle. Mohou se například převlékat do různých postav a vytvářet příběhy podle toho, co vidí. Hra na masky: Pomocí papíru, lepicí pásky a dalších materiálů nechte děti vytvořit vlastní masky. Poté si mohou připravit divadelní představení, kde budou hrát role s jejich maskami a sledovat svůj odraz v zrcadle. Tyto hry nejenže poskytují zábavu, ale také podporují rozvoj dětí v různých oblastech, jako je sociální interakce, kreativita, motorické dovednosti a sebeuvědomění. A zde několik hraček se zrcadlem Kufřík plný aktivit Panel multiaktivity Velký domeček s aktivitami Váš oxybul.cz ...

Tvoříme s dětmi: Valentýnské srdce

Tvoříme s dětmi: Valentýnské srdce ❤️ Drazí přátelé kreativity, s blížícím se svatým Valentýnem se ponořte do světa lásky s našimi manuálními aktivitami speciálně vytvořenými pro vytvoření krásných vzpomínek. 💌 Proměňte váš speciální den v jedinečný zážitek s našimi láskyplnými kartami. Podívejte se níže na několik našich kreativních nápadů.👇   Poskládejte si své Srdce ❤️ Příprava materiálů: Vezměte barevné papíry v odstínech červené a růžové, nůžky, lepidlo a předem připravené bílé kartony. >Vystřihování srdíček: Nechte děti vystřihnout srdíčka různých velikostí z červených a růžových papírů. Lepení srdíček: Na bílý karton děti nalepí srdíčka ve tvaru většího srdce. Mohou začít od spodu a postupně přidávat srdíčka směrem nahoru, aby vytvořily požadovaný tvar. Kytice ze srdíček🌸 Příprava materiálů: Zajistěte si červený, růžový a fialový papír, nůžky a bílý karton nebo papír na pozadí. >Vystřihování srdíček: Pomocí nůžek nechte děti vystřihnout srdíčka z barevných papírů. Potřebujete několik velikostí, aby vytvořily efekt plnosti kytice. Lepení srdíček: Na bílý karton vytvořte kytici tím, že nalepíte srdíčka tak, aby společně vytvořila tvar balonku srdce. Nezapomeňte přidat stonky a mašličku nakreslené černým perem nebo fixou. Propletené Srdce 🪡 Příprava kartonu: Vezměte bílý karton a nakreslete na něj srdce pomocí tužky. Potom na obrys srdce udělejte malé značky v pravidelných odstupech, které budou sloužit jako vodítka pro provlékání niti. >Vytvoření otvorů: Pomocí jehly propíchněte karton v místě značek tak, aby se nit mohla snadno provlékat skrz otvory. Proplétání nití: Vezměte kus červené nitě a začněte ji proplétat mezi otvory, abyste vytvořili vzor srdce. Můžete proplétat náhodně nebo vytvářet různé vzory, dokud nebude srdce plně vyplněné. Kromě našich karet k Valentýnu pro vás máme další úžasnou šanci vytvořit něco naprosto jedinečného! Využijte naši sadu na nažehlovací korálky a vytvořte si vlastní srdce. ❤️ Nezapomeňte sdílet své výtvory na sociálních sítích a označit naši webovou stránku, abychom mohli obdivovat vaše kreativní výtvory. Doufáme, že se vám tato aktivita líbila. Váš oxybul.cz   ...

Tvoříme s dětmi: Kouzelné loutky emocí

Tvoříme s dětmi: Kouzelné loutky emocí Milí rodiče a přátelé kreativity, přinášíme mnohem víc než jednoduché ruční práce, tyto roztomilé loutky vám poskytnou příležitost vyjádřit a pozorovat emoce vašeho dítěte. Po jejich společném vytvoření požádejte svého malého umělce, aby vám ukázal tu, která nejlépe odráží jeho aktuální stav (emoci). ✨ Pro provedení této ruční práce budete potřebovat: Papír (barevný a bílý) Lepidlo Nůžky Tužku Černý fix Eskymácký klacek nebo jiná tyčinka Víčko od sklenice na marmeládu Postup tvoření: ✏️ Pomocí víčka nakreslete 3 kruhy na bílý papír, pak je ✂️ vyřízněte a dejte stranou. ✏️ Na oranžový papír nakreslete trojúhelník pro nos sněhuláka. ✂️ Vyřízněte ho a dejte stranou. ✏️ Nakonec si vyberte barvu papíru a nakreslete na něj písmeno Y pro šálu a tvar klobouku. ✂️ Vše vyřízněte. ✏️ Při skládání nalepte 3 bílé kruhy jeden za druhým, pak přidejte barevnou šálu a nakonec klobouk sněhuláka. ✏️ Černou tužkou nakreslete sněhulákovi obličej (tím mu přidáte emoce). Vše dokončete tím, že přidáte knoflíky podél těla. ✏️ Samotnou loutku již jen přilepte na tyčinku. Teď můžete s dítětem hrát hry na emoce: Je dítě smutné? Vyjádřete danou emoci pomocí sněhuláka . Dále už jen přimějte dítě, aby našlo svá řešení. Zeptejte se ho, jak by mohl znovu najít úsměv. Skvělé, využijte této příležitosti a navrhněte mu tuto aktivitu pravidelně opakovat! Nechte tyto loutky vždy po ruce, mohou pomoci vašemu dítěti vyjádřit své emoce. Proč z toho tedy neudělat večerní rituál a zeptat se vždy večer například: „Který sněhulák (emoce) nejlépe odrážel tvůj dnešní den?“. Použití loutek nebo panáčků jako nástroje k vyjádření emocí může být velmi užitečné, protože děti často snáze komunikují skrze hru a vizuální pomůcky🧩. Tento přístup podporuje emoční inteligenci a sebeuvědomění u dětí. Večerní rituál🌙, kdy se dítě zamyslí nad tím, který panáček nejlépe odrážel jeho/její dnešní den, je také skvělým způsobem, jak podpořit reflexi a diskusi o tom, co se během dne událo. To může pomoci dítěti👶 lépe pochopit své pocity a reakce na různé situace. Gratulujeme, máte hotovo. Je čas se tímto výtvorem jít pochlubit! Nezapomeňte sdílet své výtvory na sociálních sítích a označit naši webovou stránku, abychom mohli obdivovat vaše kreativní výtvory. Doufáme, že se vám tato aktivita líbila. Buďte ve střehu, protože máme v plánu ještě více nápadů, které přinesou smích a nezapomenutelné tvůrčí chvíle pro chvíle je venku škaredě.🌨 Zde jsou produkty značky Oxybul, které můžete použít k výrobě: Štětce - 12 ks Fixy - 100 ks Malování prstem - 6 barev Prstové malování - 6 barev Ergonomické štětce - 3 ks Role papíru - 3 ks Váš oxybul.cz   ...

Tvoříme s dětmi: Kulička s tučňákem🐧

Tvoříme s dětmi: Kulička s tučňákem🐧 Na začátku roku přišla zima a zavládla chladná atmosféra.🌨 Co by mohlo být lepšího, než zahřát srdce našich malých umělců ručními pracemi?✂️ V Oxybul.cz jsme nadšeni, že vám můžeme představit naši zbrusu novou sérii zimních aktivit. ⛄ Speciálně navržených k zabavení dětí a k vytvoření kouzelných okamžiků.✨ Pro provedení této ruční práce budete potřebovat: Papír (barevný a bílý) Lepidlo Nůžky Tužku Černý fix Eskymácký klacek nebo jiná tyčinka Víčko od sklenice na marmeládu Postup tvoření: 🖌 Namalujte polovinu talíře modře = tím vytvoříte oblohu. ✂️ Nechte děti volně vybrat zvířátko podle vlastní fantazie. My jsme si vybrali oblíbeného tučňáka. ✏️ Zvíře nebo postavičku nejprve nakreslete na bílý papír, potom zopakujte a vyřízněte jednotlivé části těla. 🐧 Až je modrá barva suchá, nalepte tučňáka a další dekorační prvky. ❄️ Nasypte falešný sníh na dno talíře. Poté pomocí lepidla připevněte průhledný list na okraje talíře. Další nápady na tvoření Ale překvapení tady nekončí. Přidali jsme také další dva nápady na ruční práce, které podporují motoriku vašeho dítěte: vyřezávaného tučňáka🐧 a malého medvídka z vlny🐻. Tyto jednoduché a zábavné projekty zaručují hodiny kreativní zábavy. Gratulujeme, máte hotovo. Je čas se tímto výtvorem jít pochlubit! Nezapomeňte sdílet své výtvory na sociálních sítích a označit naši webovou stránku, abychom mohli obdivovat vaše kreativní výtvory. Doufáme, že se vám tato aktivita líbila. Buďte ve střehu, protože máme v plánu ještě více nápadů, které přinesou smích a nezapomenutelné tvůrčí chvíle pro chvíle je venku škaredě.🌨 Zde jsou produkty značky Oxybul, které můžete použít k výrobě: Štětce - 12 ks Fixy - 100 ks Malování prstem - 6 barev Prstové malování - 6 barev Ergonomické štětce - 3 ks Role papíru - 3 ks Váš oxybul.cz   ...

Tvoříme s Dětmi: Halloween Duchové

Vytvořte si svého vlastního "Malého ducha na Halloween" Dneska vám přinášíme zábavnou a kreativní aktivitu na období Halloween. Ukážeme vám, jak vytvořit svého vlastního "Malého ducha na Halloween" z jednoduchých materiálů, které můžete najít doma. A pokud vám něco bude chybět, tak nahlédněte do kategorie Artibul na našem webu. Tato aktivita je ideální pro zabavení dětí a naladění se na Halloween. Následujte tyto jednoduché kroky spolu s vašimi malými „pomocníky“ a vytvořte tak roztomilého ducha! Krok 1: Sežeňte potřebné materiály Nejprve si zkontrolujte, zda máte všechny potřebné materiály po ruce. Budete potřebovat: Bílé listy papíru Barvy - ideálně bílou, pro efekt ducha, ale neváhejte experimentovat s dalšími barvami, pokud máte chuť na originální duchy Černé fixy - pro přidání detailů na tvář vašeho ducha Bavlněné tyčinky - budou užitečné pro tvůrčí část projektu Lepidlo Nůžky - nůžky s oblými konci jsou ideální pro bezpečnost dětí Štětce - pro malbu Samolepící páska dvoustranná Pohyblivé oči (volitelné) - pokud chcete dát svému duchovi realističtější vzhled • Materiál z kategorie Artibul (volitelný) - pokud některé z uvedených materiálů nemáte doma, navštivte naši kategorii Artibul a sežeňte, co potřebujete. Nabízíme široký výběr výtvarných potřeb pro podnícení kreativity. Krok 2: Vytvořte tělo ducha Vezměte si bílý list papíru a pomocí tužky nakreslete různé typy duchů - malé, velké, tlusté. Poté všechny své malé duchy vyřízněte a přilepte je na bílý list papíru pomocí dvoustranného lepícího pásku, aby během aktivity neklouzali. Krok 3: Malba Jakmile jsou vaši malí duchové přilepeni, můžete pomocí vatových tyčinek (nebo pro ty menší pomocí prstů) potřít okolí jejich těl barvami podle vašeho výběru. Poté si vyberte jinou barvu pro pozadí, aby tvary duchů lépe vynikly. Když duchové uschnou, opatrně odstraňte přilepené tvary. Aby byli malí duchové ještě viditelnější, vezměte černý fix a znovu obkreslete jejich obrysy. Krok 4: Personalizujte své duchy Můžete jim nakreslit oči, ústa (s různými výrazy obličeje) pomocí fixů nebo přilepit oči pohyblivé. Gratulujeme, své první vlastní duchy máte hotové a Halloween může začít! Tato aktivita je ideální pro malé děti a je to ideální způsob, jak je zapojit do přípravy halloweenské výzdoby a samozřejmě jak je zabavit 😉. Nezapomeňte sdílet své výtvory na sociálních sítích a označit naši webovou stránku, abychom mohli obdivovat vaše kreativní duchy. Doufáme, že se vám tato aktivita líbila. Zde jsou produkty značky Artibul, které můžete použít k vyrobení duchů: Štětce - 12 ks Fixy - 100 ks Malování prstem - 6 barev Prstové malování - 6 barev Ergonomické štětce - 3 ks Role papíru - 3 ks A nakonec pár nápadů na manuální aktivity s tématem Halloween 😊 Váš oxybul.cz   ...

Speciál o zdraví dětí - Dětské zuby díl.2 (První návštěva zubaře)

Kdy své dítě přivést k zubnímu lékaři? Už při porodu dostanete jako přídavek k očkovacímu průkazu také průkaz zubní, který předkládáte svému zubaři při prohlídkách dítěte a on vám na oplátku průkaz vyplní a dá vám mj. potvrzení, že prohlídka proběhla. Uvádí se, že k zubaři by se mělo jít s 1.zubem (cca v půl roce). Jen si zavčas zjistěte, jestli lékař, ke kterému chcete dítě přihlásit, vůbec děti přijímá a jestli nemá plnou kapacitu, tzn. jestli dítě vůbec vezme! Všeobecně platí, že sehnat si zubního lékaře je problém a dvojnásob to platí, když sháníte zubaře pro své dítě. Pokud jste byli úspěšní a zubař dítě přijme, tak opravdu stačí první návštěva s prvním zubem (ovšem NE později).   POZOR! V zubním průkazu dítěte, který dostanete spolu s očkovacím průkazem se uvádí 1.návštěva v 1.roce dítěte, ale u některých dětí už to může být pozdě. Tato návštěva bývá převážně administrativní, kdy vypisujete informace o svém dítěti, konkrétně jestli se s něčím neléčí, neužívá nějaké léky, nemá alergie, kojíte, dostává UM, neužívalo ATB, nebyl nějaký úraz v oblasti hlavy a krku, kdy se prořezal 1.zub, jaké má dítě stravovací návyky a v neposlední řadě jak a čím čistíte zuby vašeho dítka. Poté proběhne seznámení s ordinací, kdy se dítě povozí na zubařském křesle, otevře pusinku a vidí, že se vlastně ni neděje, nikdo mu neubližuje a proběhne jen kontrola, ke které použijeme zubařské zrcátko. V některých ordinacích mají taktéž “dentální” plyšáky, na kterých se dá vše krásně demonstrovat. První návštěva je hlavně o předávání informací rodičům, protože rodič je ten, kdo pečuje o dentální zdraví dítěte. Je potřeba dodržovat půlroční intervaly kontrol, aby si dítě vytvořilo návyk a vidělo, že se nic neděje a opravdu probíhá jen kontrola. Pokud váš zubař usoudí, že je to potřeba, může dítě pozvat na prohlídku i dříve než za 6 měsíců.   POZOR! Stavba zubních tkání dětských zubů je jiná než u zubů stálých a tudíž za kratší dobu mohou vzniknout větší škody. Přeloženo do lidské řeči…u dítěte i 3 měsíce mohou znamenat vznik a vývoj zubního kazu a za 6 měsíců může být z malinkého kazu kaz blízký dřeni, tzn. hodně hluboký, který bude mnohem náročnější na čas, peníze a opravu. Někdy oprava zubu nebude ani možná a zub se bude muset vytrhnout. Jakmile již vidíte v DÚ kaz, jedná se o velký kaz, který v lepším případě skončí tvorbou výplně, v horším trháním. U dítěte je každá oprava zubu náročná, ať už se jedná o malý a nebo velký kaz. Samozřejmě čím větší kaz, tím náročnější zákrok. Velký omyl je tvrdit dítěti a nebo si myslet, že to bude trvat chvilinku. NEBUDE! Aby práce měla dlouhodobý charakter a byla odvedená dobře, vezme to nějaký čas a samozřejmě i peníze. Práce s dítětem je časově mnohem náročnější než práce s dospělým. Děti a rentgen zubů Z důvodu možnosti včas diagnostikovat kazy se dělají i u malých dětí rentgenové snímky. Zubař nemá rentgenové oči, tudíž mezi zuby nevidí. A zrovna mezizubní prostor je ten, kde kazy vznikají nejčastěji. Samozřejmě máte právo rentgenové snímky odmítnout, nicméně za potenciální rizika si nesete odpovědnost sami, na což vás s největší pravděpodobností zubař upozorní. Kdy by se měly dělat rentgenové snímky u dětí? Jakmile se mezi dětskými “čtyřkami a pětkami” vytvoří mezizubní kontakt. To může být ve 3 letech, ale klidně také později. Váš zubař by vám měl toto sdělit a vše vysvětlit. V dnešní době se již nepoužívají klasické rentgenové přístroje, ale tzv. visiografie, což jsou přístroje, které nám poskytnou snímek v digitální podobě. Jaké má visiografie výhody? Mnohem menší dávka záření Snímek je k dispozici hned, je k dispozici na pc a lékař vám vše může krásně popsat a ukázat Možnost dodatečné úpravy Digitální archivace a možnost přenosu mezi pracovišti Pacient nikam neodchází, sedí/leží na zubařském křesle a snímkování probíhá zde U dětí se RTG snímky provádí klidně každých 6 měsíců. Pokud má lékař u některého ze zubů podezření, např. na možný kaz, klidně může snímkování provést i dříve. Váš oxybul.cz a MDDr. Martina Slováková ...

Veselá a barevná kreativita s Artibul: Neomezené možnosti pro Vaše malé umělce!

Veselá a barevná kreativita s Artibul: Neomezené možnosti pro Vaše malé umělce! Milí rodiče a tvůrci budoucnosti, Chcete-li rozvíjet dětskou kreativitu a hravost, máme pro vás jedinečný způsob, jak zábavně strávit čas s vašimi malými umělci – produkty Artibul od firmy Oxybul! Artibul není jen značkou, je to zážitek plný radosti, učení a tvůrčího potenciálu. Přinášíme vám unikátní kolekci produktů, které rozvíjejí dovednosti a povzbuzují fantazii vašich dětí. Kreslení s dětmi může být zábavné a užitečné pro dětský rozvoj. Za použití různých kreslících pomůcek mohou děti rozvíjet svou fantazii a jemnou motoriku. Kromě běžných psacích, kreslících a tvořících pomůcek nabízí i verzi elektronickou. Elektronické kreslící pomůcky jsou další cestou ve výchově malého umělce. Jsou populární volbou pro děti, které se chtějí naučit kreslit nebo si jen vyzkoušet své kreativní schopnosti. Tyto pomůcky jsou digitální verze klasických kreslících nástrojů a nabízejí řadu výhod, jako je možnost měnit barvy, šířku čáry a mnoho dalšího. Tyto zařízení se také často dodávají s softwarem, který nabízí širokou škálu funkcí pro tvorbu obrázků a kreslení. Typy elektronických kreslících pomůcek pro děti: Digitální pera: Tyto pomůcky se používají se speciálními papíry nebo tablety a fungují jako klasické pero. Děti mohou kreslit na papír nebo na obrazovce a výsledky se automaticky uloží do počítače (tabletu). Grafické tablety: Tyto zařízení se skládají z tabletu a stylusu, který slouží jako digitální pero. Děti mohou kreslit na obrazovce tabletu a výsledky se automaticky uloží do počítače. Touchscreen tablety: Tyto tablety fungují jako běžný tablet, ale mají speciální funkce pro kreslení a tvorbu obrázků. Děti mohou kreslit pomocí dotyku nebo stylusu a výsledky se automaticky uloží do tabletu.   Výhody elektronických kreslících pomůcek pro děti: Vylepšené kreativní schopnosti: Elektronické zařízení umožňují dětem vyzkoušet si různé nástroje a techniky kreslení a tím rozvíjet své kreativní schopnosti bez nutnosti kupovat domů desítky kreslících potřeb. Snadná úprava a oprava: Elektronické kreslící pomůcky umožňují snadnou úpravu a opravu kresby, což je výhodné pro děti, které se učí kreslit. Žádné vyhazování papíru a nekonečně pokreslené bloky. Šetření papíru a inkoustu: Tyto zařízení umožňují dětem kreslit a tvořit obrázky bez potřeby papíru a inkoustu, což je ekologické a z dlouhodobého pohledu šetří náklady. Možnost sdílení a uložení: Elektronické kreslící pomůcky umožňují snadné sdílení a uložení kresby v digitální formě, což znamená, že děti mohou své dílo snadno ukázat svým přátelům a rodině. Případně může na jednom výtvoru pracovat více členů rodiny. Přístup k široké škále funkcí: Tyto zařízení často nabízejí širokou škálu funkcí, jako jsou různé nástroje pro kreslení, možnosti úprav barvy a šířky čáry a mnoho dalšího. Děti si tak vyzkouší obrovské množství různých technik a vylepší tak své kreslící schopnosti. Na pomezí elektronicky a klasického papíru+tužky je náš Projektor na kreslení. Je to ideální produkt pro začínající umělce. Kombinace předem vytvořených obrázků a jejich obkreslování je ideální startovací metodou pro naše nejmenší malířky a malíře. Sada pro modelování a Velká sada pro modelování Kromě kreslení a psaní nabízíme celé množství produktů pro domácí manuální dílnu a tvoření. Sada modelíny pro výrobu dortů a zmrzlin Tvarování, spojování a vytváření vlastních světů je nesmírně důležité pro rozvoj motorických dovedností. A co třeba sada modelíny pro výrobu dortů a zmrzlin? Vaši malí kuchaři mohou zdobit a tvořit sladké umělecké dílo, které bude tleskat nejen oku, ale i chuťovým buňkám! Modelovací hmota A pokud neholdujete zmrzlině, tak stačí pořídit klasickou modelovací hmotu, se kterou se děti mohou ponořit do světa barev a textur. Kreativita nezná hranic – vaše děti mohou tvořit rozličné tvary, které budou mít zcela originální nádech. Korálky Není nad klasiku klasik. Korálky jsou ideální hračka pro každé dítě. Ať už si na nich malé dítě procvičuje úchop a motoriku. Tak se hodí pro větší ratolesti k výrobě šperků. Výroba pěnových náramků A vyrobit si vlastní náramek na suchý zip nebylo nikdy jednodušší. Sada na zdobení krabiček nebo Sada na zdobení krabiček a sešitů Co by to bylo za oslavu bez vlastnoručně a stylově zabaleného dárku v unikátní krabičce. Kreativní sada Vázání pout mezi rodiči a dětmi skrze tvoření. Lapač snů Ochraňte svůj spánek a vyrobte si vlastní lapač snů. Vyšívací desky Krásná a zábavná forma jak se naučit vyšívat a používat správně jehlu. Čtyři předpřipravené desky jen stačí správně „zašít“. Pletení A pokud jsme si už jisti s jehlou a umíme vyšívat, tak vzhůru na pletení. Proč bychom měli tvořit spolu s dětmi? Dovolte nám přinést vám pár tipů, proč je důležité trávit čas s dětmi tvořením a jak tato společná aktivita může prospět vztahu mezi námi rodiči a dětmi: Vytváření Památek: Tvoření uměleckých děl je jako vytváření společných památek. Každý výrobek bude mít svůj příběh a vzpomínku spojenou s tímto kreativním procesem. Podpora Samostatnosti: Dětem tvoření umožňuje projevit samostatnost. Když mohou svobodně vytvářet své vlastní nápady, zvyšuje se jejich sebevědomí a schopnost rozhodování. Rozvoj Jemné Motoriky: Tvoření vyžaduje jemnou motoriku, která je klíčová pro rozvoj psaní a dalších dovedností. Kreativní Výraz: Tvoření je prostředkem, jak umožnit dětem vyjádřit své myšlenky, city a fantazii. Tím podporujeme jejich kreativní myšlení. Bezpečné Prostředí: Tvoření je bezpečný způsob, jak dát dětem volnost experimentovat a zkoumat bez obav z neúspěchu. Chyby jsou součástí učení! Artibul: Kde Kreativita Nezná Meze S produkty Artibul se vaše děti mohou ponořit do světa barev, tvarů a fantazie. Tvoření nejenže rozvíjí jejich dovednosti, ale také posiluje vztah mezi vámi, rodiči, a vašimi malými tvůrci. Přestaňte se bát umazaných rukou a nechte se unést do světa tvůrčí radosti s produkty Artibul! Zažijte s námi zábavu, učení a radost z tvůrčího projevu. Váš oxybul.cz  ...

Freebul “dětské dopravní prostředky”

Oxybul představuje dětské dopravní prostředky Ahoooj rodiče i děti! Dnes vám přinášíme zvláštní a magický článek plný zábavy, barev a nadšení! Připravte se na úžasný svět Freebul od firmy Oxybul, který vás překvapí a potěší na každém kroku! Tato jedinečná značka se postará o to, aby vaše děti prožily nezapomenutelné chvíle plné radosti a sportu - Freebul je tu pro každý okamžik! Co Freebul nabízí? Kvalita a bezpečnost: Oxybul se primárně soustředí na to, aby byly všechny produkty kvalitní a bezpečné pro děti. To znamená, že si rodiče nemusejí dělat starosti, a mohou se plně soustředit na to, jak jejich děti rostou a učí se novým věcem. Vývoj dovedností hrou: Hra je nejenom zábavná, ale také učební! Produkty Freebul podporují rozvoj motorických dovedností, logického myšlení a sociálních schopností dětí. Nádherný design: Každý produkt Freebul je navržen tak, aby přitahoval pozornost a rozvíjel vkus dětí. Moderní barvy a vzory a ověřený design - Freebul se zkrátka umí líbit!   Koloběžky Koloběžky Freebul jsou tou nejzábavnější formou dopravy pro vaše malé dobrodruhy! Vyrobena z kvalitních materiálů a s bezpečností na prvním místě, koloběžka Freebul nabízí nekonečné možnosti pro hravou jízdu. Děti si užijí svobodu a rychlost, zatímco vy si můžete být jisti, že jsou v bezpečí. Koloběžky Freebul jsou designovány tak, aby se děti snadno naučily jezdit a rozvíjely svou rovnováhu. Ať už si vyberete koloběžku s barevnými vzory nebo oblíbeným motivem z pohádky, budete nadšení z radosti, kterou vašim dětem přinesou. Tříkolky Pro ty nejmenší dobrodruhy jsou tu tříkolky Freebul! Tyto závoďáky jsou ideální volbou pro prvotní seznámení s jízdou. Díky své stabilitě a ergonomickému designu budou vaše děti moci bez obav objevovat svět na tříkolkách. Široká kolečka a pohodlné sedátko zaručují pohodlí a jistotu během každé jízdy. Ať už se vydáváte na výlet do parku nebo jen projíždíte po chodníku, tříkolky Freebul dodají vašim malým dobrodruhům dávku radosti a nezávislosti. Skateboardy Skateboarding je trendy a zábavný sport, který vždy vyvolá úsměv na tváři. Skateboardy Freebul jsou nejen stylové, ale také navrženy tak, aby poskytovaly stabilní a bezpečný zážitek. Vaše děti budou milovat jízdu po chodnících, skateparku nebo dokonce vlastním skateovém parku. Pusťte je na svobodu s našimi skateboardy a sledujte, jak si budují nové dovednosti a sebevědomí v každé zatáčce. Kolečkové brusle Zažijte svobodu, adrenalin a pohyb s kolečkovými bruslemi Freebul! Tyto brusle jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální komfort a stabilitu, a zároveň podporovaly správný vývoj rovnováhy u dětí. Pojďte s nimi na projížďku městem nebo si vyjeďte na cyklostezku a uvidíte, jak se společné bruslení stane nezapomenutelným rodinným zážitkem. Odrážedla První krok k samostatnosti a dobrodružství začíná s odrážedly Freebul. Tyto inovativní a moderní odrážedla jsou ideálním způsobem, jak naučit děti udržovat rovnováhu a rozvíjet motorické dovednosti. Odrážedla Freebul jsou lehká, pohodlná a snadno ovladatelná, což z nich činí perfektní společníky pro každou malou cyklistickou výpravu. Vaše děti budou moci objevovat svět na dvou kolech s radostí a bezpečím, což z odrážedel Freebul dělá nejlepší volbu pro začátečníky. Ochranné helmy (přilby) Bezpečnost je na prvním místě! A proto Freebul nabízí také řadu ochranných helem pro vaše malé dobrodruhy. Tyto helmy jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální ochranu při jízdě na koloběžce, tříkolce, skateboardu nebo kolečkových bruslích. S různými designy a barvami si vaše děti mohou vybrat svou oblíbenou helmu, která nejen chrání, ale také vypadá skvěle! Takže nezapomeňte na helmu při každé sportovní aktivitě!   Hurá na dobrodružství se skvělými produkty Freebul! Vaše děti budou mít zaručeně nezapomenutelný čas plný radosti, smíchu a učení. A vy? Vy si užijete drahocenné chvíle strávené s vašimi dětmi a posílíte tak vaše rodinné pouto. Sportování a společné aktivity jsou prostě tím nejlepším způsobem, jak si užít rodinný čas a vytvořit nezapomenutelné vzpomínky, které budou trvat celý život. Tak co ještě váháte? Přidejte se k veselému světu Freebul a zažijte společná dobrodružství plná radosti a smíchu! A proč je dobré sportovat s dětmi? Teď k něčemu podstatnému! Sportování s dětmi! Proč je to tak důležité a zábavné? Tady máte několik tipů, které vás přesvědčí: Spojuje rodinu: Sportování je skvělý způsob, jak trávit čas společně. Když se společně zapojíte do aktivit, posiluje to rodinné pouto a vytváří nezapomenutelné vzpomínky. Zdravá soutěživost: Sportování nabízí příležitost naučit děti důležité hodnoty, jako je fair play, úsilí a týmová spolupráce. A co víc, rodinná soutěž je prostě sranda! Pozitivní vliv na zdraví: Pohyb je klíčem ke zdravému životnímu stylu. Když děti vidí, že se sportování může stát součástí každodenního života, budou ho více respektovat a přijmou ho jako přirozenou aktivitu. Více energie, méně stresu: Pravidelná fyzická aktivita pomáhá dětem i rodičům uvolnit stres, získat více energie a zlepšit náladu. Takže hurá na to! Co na to říkáte, milí rodiče? Freebul je tady, aby zpestřil vaše dny a dělal radost vašim dětem. A sportování? To je cesta k lepšímu zdraví, vztahu s dětmi a společné zábavě. Takže se vydejte na dobrodružství s Freebul a sportem a užijte si každý okamžik! Takže, co ještě čekáte? Podívejte se na krásný svět Freebul! Hurá na nákupy a hurá na sportování! Bude to nejlepší rozhodnutí, které jste kdy udělali pro sebe a své děti. Váš oxybul.cz  ...

EnergyBul - Hrajeme si s dětmi venku a posilujeme rodinné pouto!

Ahoooj rodičové a Vaši malí dobrodruzi! Dnes se s vámi chci podělit o úžasnou značku dětských hraček EnergyBul od společnosti Oxybul, která nám rodičům nabízí mnoho radosti a zábavy s našimi ratolestmi venku! Prožijte společně nezapomenutelné chvíle plné smíchu a pohybu, které prospějí nejen našim dětem, ale také našim vztahům.   Věříme, že naše ratolesti mají nekonečnou energii, kterou potřebují využít na maximum. A co kdybychom ještě více povzbudili jejich kreativitu a hravost venku? Přinášíme Vám neodolatelnou dávku radosti, zábavy a prospěšných momentů s vašimi dětmi!   Vstupte s námi do světa Energybul, kde se plní dětské sny o nekonečné energii a dobrodružství venku! Procházka po zahradě nebo na hřišti je s produkty Energybul úplně jiný zážitek. Užijte si společně s vašimi dětmi hravé aktivity, které je nadchnou a zároveň budou prospěšné pro jejich zdraví a vývoj. EnergyBul - Cesta za dobrodružstvím venku Máte doma malé dobrodruhy, kteří nemohou vyčerpat svoji energii? S produkty EnergyBul budete mít radost nejen vy, ale hlavně vaše děti! EnergyBul nás zve na cestu za dobrodružstvím venku a dává nám šanci objevovat svět spolu s našimi ratolestmi. Zapomeňte na všednost a nudné chvíle doma u televize. EnergyBul Vás naladí na správnou vlnu pohybu a her venku. Hrajeme venku a pořádně se bavíme! Energybul nám přináší neuvěřitelně hravé hry na ven, které stimulují dětskou fantazii a podporují pohybové dovednosti. Každý produkt je navržen s láskou, aby naše děti zažily nezapomenutelné chvíle plné radosti. Od interaktivních skákacích míčů až po obratné koloběžky - vaše děti budou nadšené a Vy s nimi! Sportujte spolu pro zdraví a radost Aktivní pohyb je důležitý nejen pro naše děti, ale i pro nás maminky a tatínky. Výlety a hry venku jsou skvělou příležitostí, jak si společně užívat čas a zlepšovat zdraví celé rodiny. A co všechno to může pro nás znamenat? Zdraví a kondice: Pravidelný pohyb venku posiluje imunitní systém a zlepšuje celkovou kondici nejen u dětí, ale i u nás rodičů. Děti se vyběhnou, my rodičové získáme potřebnou dávku energie. Radost a pozitivní emoce neboli zlepšení nálady a snížení stresu: Pohyb uvolňuje endorfiny - hormony štěstí. Společné hry venku nás naplní radostí a pozitivními emocemi. Stmeluje rodinu: Sportování s dětmi nás spojuje a vytváří nezapomenutelné zážitky. Společné aktivity posilují rodinné pouto a vzájemné porozumění. Rozvíjí koordinaci: Skákání, běhání a házení míčů pomáhá rozvíjet motoriku a koordinaci u našich dětí. Kreativita fantazie Společné venkovní hry podporují kreativitu a fantazii našich malých dobrodruhů. Hry a tvoření nových pravidel jsou základem jejich rozvoje. Posilování rodinných vztahů: Prožívání společných aktivit posiluje vztahy mezi námi rodiči a našimi ratolestmi. Sdílení radosti a úspěchů nás spojuje ještě více. Tipy na společné venkovní aktivity Výlety do přírody Plánujte výlety do lesa, na louku nebo k vodě. Prozkoumávejte přírodu spolu s dětmi, sbírejte poklady a hrajte si na indiány či objevitele. Sportovní hry: Hrajte spolu na zahradě nebo na hřišti fotbal, přehazovanou, basketbal nebo badminton. Sportovní aktivity jsou skvělou formou pohybu a zábavy. Kolo: Projížďky na kole jsou skvělou aktivitou pro celou rodinu. Vyrazte na cyklostezky, prozkoumejte okolí a objevujte nová místa. Vodní radovánky: Pokud máte k dispozici bazén, neváhejte a zapojte se do vodních her a soutěží. Skákací zábava Zkuste společně s dětmi soutěžit, kdo z vás vyskočí výš na skákacím míči. Bude to zároveň skvělá cvičební aktivita! Zábava zaručena! Závod na koloběžkách nebo bruslích: Zorganizujte rodinný závod na koloběžkách a nebo bruslích na blízkém hřišti nebo cyklostezce. Kdo bude nejrychlejší? Interaktivní hry: Zapojte se do interaktivních her, které nabízí Energybul. Můžete spolu hrát na košíkovou nebo si zahrát hru s míčem na různe výzvy. Tvořivé stopy: Vydejte se na procházku a hledejte stopy přírody. S dětmi zkoumejte zvířecí stopy, květiny a listy. Tanec na zahradě: Zorganizujte rodinnou taneční party na zahradě. Pusťte si oblíbené písničky a tančete do sytosti. Sportovní hry: zorganizujte si na zahradě nebo v parku malé "rodinné" sportovní hry. Připravte nejrůznější stanoviště na kterých si každý vyzkouší jinou sportovní aktivitu. Procvičíte tak balanční cviky (Balanční deska nebo Vajíčkový závod), skoky (Skákací pytle nebo Švihadlo), Překážkovou dráhu, hod na přesnost (Terč pop-up, Hra házení kroužků, Basketbalový koš) nebo kopání do balónu (Fotbalová branka). Pojďte si spolu s Energybul užít radost a hravost venku! Vaše děti si budou užívat neomezenou energii a vy s nimi zažijete chvíle plné smíchu a zábavy. Vezměte své děti za ruku a vyražte vstříc venkovním dobrodružstvím, které prospěje nejen jejich zdraví a fantazii, ale také vašemu vztahu s nimi. Uvidíte, že společně strávené chvíle jsou tím nejcennějším darem, který můžete svým dětem dát.A v neposlední řadě tak posílíte rodinné vztahy a vytvoříte nové, nezapomenutelné vzpomínky. Tak hurá ven! EnergyBul vás zve do světa radosti, smíchu a dobrodružství! Venku je krásně! A s Energybul je to ještě krásnější! Váš oxybul.cz  ...

"Zábavné dobrodružství na nočníku: Jak naučit děti chodit na nočník s pomocí zábavných hraček Oxybul!"

Proces učení chodit na nočník je individuální a každé dítě se učí ve svém vlastním tempu. Obecně platí, že je vhodné začít s učením na nočník, když je dítě připravené a projevuje určité signály. Níže uvádím období, která mohou být vhodná pro začátek učení chodit na nočník: Fyzické příznaky: Dítě by mělo být fyzicky schopné kontrolovat svou močovou a střevní činnost. To znamená, že má dostatečnou sílu a kontrolu svalů potřebných pro udržení moči a stolice. Zájem o nočník:Pokud si dítě začíná všímat, že vy a ostatní členové rodiny používají nočník, může se samo začít projevovat zájem o nočník a chtít ho vyzkoušet. Zralost a porozumění: Dítě by mělo být dostatečně zralé a schopné porozumět konceptu používání nočníku. Mělo by rozumět souvislosti mezi pocitem potřeby močit nebo vyprázdnit střeva a používáním nočníku jako vhodného místa k tomu. Stabilita a rutina: Učení na nočník je nejefektivnější, když dítě má stabilní rutinu, například pevný spánkový režim a jasné časy jídla. To může pomoci vytvořit předvídatelný vzorec pro potřeby močení a vyprazdňování, což usnadňuje učení na nočník. Je důležité si uvědomit, že každé dítě je jiné, a tak se může lišit i ideální období pro začátek učení chodit na nočník. Nejlepší je sledovat signály a projevy dítěte, a pokud jsou připravené a projevují zájem, je to vhodný čas začít proces učení na nočník. V každém případě je důležité být trpělivý, podporovat dítě a vytvořit pozitivní a podporující prostředí během učení na nočník. S produkty od Oxybul můžete dítěti poskytnout motivaci a radost během tohoto procesu. Ten správný nočník a jak na něm začít? Začněte správným nočníkem: Prvním krokem je výběr toho správného nočníku, který je pohodlný a přitažlivý pro vaše dítě. Od barevných a hravých nočníků až po nočníky ve tvaru zvířátek, vyberte ten správný produkt pro zábavné nočníkové dobrodružství. Povídejte si o nočníku: Komunikace je klíčová. Vysvětlete svému dítěti, k čemu nočník slouží, a povzbuzujte ho, aby o nočníku mluvilo jako o novém a vzrušujícím příteli. Existuje mnoho knih a pohádek, které vám pomohou představit nočník jako součást zábavného procesu. Vytvořte si rituál spojený s nočníkem: Před spaním můžete například číst knížku o nočníku, zpívat písničku nebo se společně bavit o tom, jak je to vzrušující a důležité se naučit používat nočník. Povzbuzování: Po každém úspěšném použití nočníku nezapomeňte na slova chvály. Buďte trpěliví: Učení na nočník je proces a každé dítě se učí ve svém vlastním tempu. Buďte trpěliví a podporujte své dítě během této důležité fáze. Naučte dítě relaxovat: Někdy mohou děti mít strach nebo se obávat nočníku. Pomozte jim se uvolnit a cítit se pohodlně. Dbejte, aby nočník byl vždy po ruce, aby se na něj mohl rychle dostat sám. Vytvořte zábavné prostředí: Hra je skvělým způsobem, jak zaujmout děti a motivovat je k naučení nových dovedností. Pro zvýšení motivace a zábavy můžete do „nočníkového“ prostoru přidat hračky. Například interaktivní puzzle a stavebnice jsou skvělým způsobem, jak udržet dětskou pozornost během čekání na "velkou chvíli". Vaše dítě se bude těšit, že bude mít svou vlastní zábavnou chvilku na nočníku. Nezapomeňte, že každé dítě je jedinečné a učení na nočník může trvat různě dlouho. Buďte trpělivé a podporujte své dítě na jeho cestě ke splnění tohoto milého úkolu. Pevně věříme, že s našimi veselými tipy a hračkami se nočníkování stane zábavným dobrodružstvím. Buďte součástí naší spokojené rodiny a učte se s radostí! No a jaké hračky využít pro zabavení našich miláčků během sedění na nočníku? Panenka: jako ideální parťák, který udělá vašemu miláčkovi tu nejlepší společnost. Loutky: úkol pro vás je jasný = vymyslet krátkou divadelní scénku. Třeba na téma hygiena po použití toalety. Kreslící tablet, Kouzelná tabulka, nebo Čtyřbarevná magická tabulka: dejte dítěti úkol nakreslit obrázek. Ideálně pokaždé na jiné téma. Kouzelné omalovánky: nechte dítěti volnou fantazii při vybarvování této knihy plné krásných předloh. Váš oxybul.cz ...

Zažijte bezkonkurenční zábavu bez vysoké ceny: Tipy na levné hračky!

Naše tipy na levné hračky Dnes bychom vám rádi představili neodolatelnou nabídku levných hraček, které přinášejí radost a rozvoj našim malým miláčkům. Oxybul je proslulá svými výjimečnými výrobky, které jsou nejen cenově dostupné, ale také napomáhají rozvíjet kreativitu, motoriku a učební schopnosti dětí. Ať už hledáte drobný dárek na dětskou oslavu, inspiraci pro herní čas nebo prostředky pro vzdělávání, Oxybul má pro vás to správné řešení. Naše široká škála levných hraček nabízí něco pro každého. Máme stavebnice, které povzbuzují kreativitu a logické myšlení, ať už se jedná o skládání kostek nebo vytváření složitějších modelů. Tyto hračky mohou děti zabavit hodiny a posílit jejich motorické dovednosti. Pro nejmenší máme měkké plyšové hračky, které jsou nejen mazlivé, ale také podporují rozvoj jemné motoriky a koordinace rukou a očí. A pro ty, kdo mají zájem o vzdělání, nabízíme sortiment edukačních hraček, které jsou zábavným a efektivním způsobem, jak rozvíjet dovednosti ve vědě, matematice, jazyce a dalších oblastech. Stavebnice Pomozte vašim dětem rozvinout svou kreativitu a logické myšlení tím, že si společně postavíte vlastní pevnost, věž nebo město. Buďte stavitelé a objevte, jaké zajímavé struktury mohou vaše děti vytvořit. Měkké plyšové hračky Vytvořte si příběhy a dobrodružství se svými dětmi pomocí našich měkkých plyšových hraček. Tyto hračky mohou být také skvělými společníky při spaní nebo cestování. Edukační hračky Podpořte učení a rozvoj vašich dětí prostřednictvím zábavy. Naše edukační hračky jsou navrženy tak, aby udržovaly děti zapojené a zvědavé, zatímco se učí nové dovednosti a poznatky. Pokud hledáte dárek na oslavu, jsme tu, abychom vám pomohli. Naše levné hračky jsou skvělým způsobem, jak rozveselit narozeninovou party, oslavu úspěchu ve škole nebo jakoukoli jinou příležitost. Abychom vám usnadnili výběr, přinášíme pár tipů na využití našich levných hraček: Sady pro tvoření Sady pro tvoření jsou skvělou volbou pro děti, které milují kreativní činnosti. Oxybul nabízí různé druhy sad, jako jsou například malování, modelování nebo tvoření z papíru. Tyto sady jsou nejen zábavné, ale také podporují rozvoj motoriky a kreativity dítěte. Hry pro celou rodinu Hry pro celou rodinu jsou skvělým způsobem, jak strávit čas společně jako rodina. Nabízíme různé druhy her, jako jsou například deskové hry, karetní hry nebo hry na zahradu. Tyto hry nejenže poskytují hodiny zábavy, ale také pomáhají rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi členy rodiny. Kreativní sety Kreativní sety jsou další skvělou volbou pro děti, které milují tvoření. V nabídce máme různé druhy kreativních setů, jako jsou například sety na výrobu bižuterie, sety na výrobu zvířátek z modelovací hmoty nebo sety na výrobu svíček. Tyto sety jsou nejen zábavné, ale také podporují kreativitu a fantazii dítěte. Vzdělávací (hry) na ven I na zahradě si můžeme hrát a zároveň se vzdělávat. Zkuste jeden z našich zahradních tipů, jako je První květina (vlčí mák). Ideální tip pro malé milovníky květin a přírody. Klasické (retro) hry Neexistuje větší klasika, než je skákací guma, dřevěná káča, cvrnkací kuličky. Ideální zábava pro každou volnou chvília dětskou zábavu. Mini dárky Miniaturní a praktické drobné dárky v podobě: Mini fotoaparátů (kaleidoskop se zvířetem), Zvířat z Afriky, Stříkacích pistolí (malá funkční pistole na vodu), Gumových zvířátek nebo Mini pinball. Piňata Piňata je uzavřená nádoba z vrstveného papíru, ozdobená pestrobarevným papírem a různými třásněmi. Plní se různými dárky nebo sladkostmi. Tvar může být téměř jakýkoliv - u nás ale jednoznačně vede Lama a Pirátská truhla. Ať už hledáte hračku pro malou holčičku, malého chlapečka nebo něco, co potěší všechny děti, Oxybul má široký výběr levných hraček, které si můžete vybrat. Za příznivé ceny nabízíme nejen kvalitní výrobky, ale také zábavu a rozvoj pro vaše děti. S našimi hračkami přinesete radost do života svých dětí! Přeji vám plno zábavy a nezapomenutelných chvil plných smíchu. Váš oxybul.cz  ...

Explorbul : Letní dětské dobrodružství

Explorbul je značka dětských her a hraček, kterou vyvíjí a vyrábí společnost Oxybul. Tato značka se zaměřuje na stimulaci dětského vývoje prostřednictvím her a hraček, které podporují kreativitu, koordinaci, učení a zábavu. Produkty Explorbul jsou navrženy tak, aby splňovaly vysoké standardy bezpečnosti a kvality, což je důvod, proč jsou oblíbené mezi rodiči a pedagogy. V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších produktů a prozkoumáme, jak mohou pomoci vašim dětem rozvíjet svou kreativitu, samostatnost a zdravé návyky. Produkty Explorbul jsou primárně určeny pro venkovní použití. Rozděleny jsou pak do několika kategorií, včetně hraček na zahradu, vědeckých experimentů a ostatních venkovních her. Každá kategorie nabízí řadu produktů, které jsou vhodné pro různé věkové kategorie a zájmy dětí. Objevte radostný svět Explorbul: Letní zábava pro rodiče a jejich děti! Milí rodičové, vítáme vás v jedinečném světě Explorbul! Pokud hledáte výjimečné letní produkty, které vás a vaše děti rozzáří úsměvem, jste na správném místě. Explorbul se specializuje na originální a zábavné produkty, které vám přinesou mnoho radosti a nezapomenutelné chvíle i během letních dní.   Jedním z našich nejoblíbenějších letních produktů je naše skvělá kolekce nafukovacích bazénků. Proč byste měli utíkat na pláž, když si můžete užívat osvěžující radovánky přímo v pohodlí vašeho dvorku? Naše bazénky jsou vyrobeny z kvalitního a odolného materiálu, který zaručuje dlouhou životnost. Vaše děti budou nadšené z pestrobarevného designu a vy si zase užijete klidné chvíle relaxace při pozorování jejich veselého pobíhání ve vodě. Chcete-li přidat do letních her další vzrušení, rozhodně si nezapomeňte prohlédnout naše skvělé hračky na pískoviště a , zahradu. Od lopatiček až po různé formičky a vozíky, Explorbul nabízí široký výběr zábavných produktů, které vaše děti zaručeně potěší. Tyto hračky jsou vyrobeny z bezpečných a odolných materiálů, které splňují nejpřísnější bezpečnostní standardy. Navíc jsou snadno skladovatelné, takže si je můžete vzít s sebou na výlety na pískoviště, k jezeru nebo na dovolenou u moře. Letní čas také znamená výlety do přírody a pikniky se svou rodinou. A co by to bylo za piknik, nebo výlet na pláž bez našeho praktického a stylového batůžku s hračkami? Batůžek je navržen tak, aby uspokojily všechny potřeby dětí na cestách ;). Je vybavený dostatkem úložného prostoru a naplněn několika základními hračkami = lopatička, hrábky, formičky a konvička. S touto praktickou sadou se stanete hvězdou každého pískoviště, a nebo pláže. Chceme, aby byla zábava s Explorbul produkty dostupná pro každou všechny rodiče, a proto nabízíme skvělé akční nabídky a slevy. Máme také rychlé a spolehlivé doručení přímo k vašim dveřím, abyste mohli co nejdříve začít vychutnávat všechny radosti, které naše produkty přinášejí. Přidejte se k tisícům spokojených rodičů, které již objevily krásu a zábavu Explorbul produktů. Užijte si slunečné letní dny s naší širokou škálou veselých nafukovacích bazénků, vodních hraček a praktických hraček na pískoviště a zahradu. Vaše děti budou nadšené a vy budete mít radost z toho, jak si užívají každý okamžik. Nečekejte a navštivte naše webové stránky www.oxybul.cz, abyste objevili úžasný svět Explorbul produktů. Připojte se k nám ještě dnes a připravte se na nezapomenutelné letní dobrodružství se svými dětmi!     Váš oxybul.cz  ...