Jak posílit u dětí samostatnost

Dejte dítěti hranice, abyste ho uklidnili.

Aby se vaše dítě, od kojence po dospívajícího, mohlo svobodně posouvat směrem k samostatnosti, musí se cítit uklidněno jasnými hranicemi, jakýmsi “vymezeným prostorem”. Podpořte osvojování těchto nových dovedností tím, že zajistíte, aby byl životní prostor vašeho dítěte bezpečný, a osvojte si zvyk dávat dětem jasné a konzistentní limity: „Máš právo udělat toto, ale ne tamto, protože je to nebezpečné.”

Role dospělého v rozvoji samostatnosti je zásadní:
  • poskytuje bezpečí
  • jde příkladem
  • povzbuzuje a
  • představuje důvěru, kterou dítě potřebuje.

Ukažte dítěti jak

Malý človíček se učí pozorováním a napodobováním. Pamatujte, že není snadné vědět vše, aniž byste se to naučili. S každým novým učením si udělejte čas na vysvětlování a ukazování pomalými a opakovanými slovy a gesty.

Dítě tak získá nové dovednosti a lépe si je zapamatuje.

Neboj se

Právě riskováním si dítě integruje pojem nebezpečí. Učí se jemně vyhodnocovat situaci a tzv. řadit nebezpečí, aby se vyhnul těm největším.

Nebojte se ho nechat „kontrolovaně“ riskovat. Zasahujte pouze tehdy, když je to nezbytné.

Chceme, aby naše děti experimentovaly samy a abychom v nich posilovali samostatnost.

Rutiny

Rutiny jsou uklidňující! Nabízejí magický rámec pro rozvoj samostatnosti a vytváření dobrých návyků. Se správnými nástroji (vizuálními a zábavnými) je velmi snadné nastavit malé projevy samostatnosti od rána do večera.

Oceňujte jejich pokrok

Právě tím, že si dítě uvědomuje svůj pokrok, postupuje krok za krokem. Zhodnoťte jeho úspěchy věcně a popisně:
„Vidím, že sis dokázal obléknout kalhoty sám!”

Snažte se ho nesrovnávat – například s jeho bratry a sestrami – a nevnucovat mu žádná zvláštní očekávání. Věřte mu: je skvělé růst... každý svým tempem!

Nakonec všechny děti dojdou do cíle :-).

Zdroj: https://www.idkids.fr/nos-selections-2/favoriser-leur-autonomie-2